Zaidi ya Pathfinders 260 Wathibitisha Maamuzi Yao kwa Kristo Kupitia Ubatizo

South American Division

Zaidi ya Pathfinders 260 Wathibitisha Maamuzi Yao kwa Kristo Kupitia Ubatizo

Klabu ya Pathfinder si mahali pa kujifunza tu bali pia njia ya kuongoza watoto na vijana kuelekea ufalme wa mbinguni.

Yunioni ya Peru Kaskazini ya Waadventista Wasabato hivi majuzi iliandaa Pathfinder Discipleship Camporee. Ilithibitika kuwa zaidi ya tukio la kijamii; lengo kuu lilikuwa ni kuthibitisha uamuzi wa ubatizo wa zaidi ya vijana 260 na viongozi ambao wanashiriki katika Klabu ya Pathfinder, ambayo imejikita katika maisha ya kiroho.

Klabu hicho, ambacho ni zaidi ya mahali pa kujifunza, ni njia ya uinjilisti—huduma inayowaongoza vijana kuelekea ufalme wa mbinguni. Hii ilionekana katika ubatizo wa watu wengi ambao ulifanyika katika bwawa la camporee. Ilianza na washiriki 100 lakini haikuishia hapo; Pathfinders zaidi walijiunga na kutia muhuri agano lao la upendo na Mungu.

Ilikuwa kwenye kidimbwi cha kuogelea ambapo hadithi ya Pathfinders kutoka sehemu ya kati ya magharibi mwa Peru waliobatizwa ilisimuliwa. Walisema kwamba shukrani kwa Pathfinders wengine wawili waliowapa mafunzo ya Biblia, walifanya uamuzi wa kutoa maisha yao kwa Kristo.

Kanisa la mtaa ambalo wanatoka linajumuisha familia mpya kwa Uadventista. Katika hatua hii, changamoto yao kubwa ni kuhubiri na kutoa Mafunzo ya Biblia kwa wazazi wao, ambao si Waadventista. Wazazi wao walikuwepo wakati wa ubatizo wao na wamekubali kuendelea kujifunza Neno la Mungu.

Ubatizo Maalum

Asubuhi ya Sabato, Februari 17, 2024, Mchungaji Andres Peralta, mkurugenzi wa Pathfinder wa Konferensi Kuu, alishiriki ujumbe juu ya kupitia kuzaliwa upya katika Yesu. Kabla ya mwito wake wa mwisho kwa Watafuta Njia, alimalizia mahubiri yake kwa kumbatiza Kiara, kijana mshiriki wa klabu ya Pathfinder huko Trujillo, ambaye aliamua kumfuata Yesu na kuwa mfuasi Wake.

Kiara alimshirikisha hilo, "Yesu ni uzima, na bila Yesu, sisi si kitu. Ukitaka kuishi na kuwa na furaha, ni lazima tu umfuate Yesu." Licha ya kuwa na ugumu wa kuhudhuria kambi kwa sababu babake hakumruhusu kwenda kwenye kilabu, kupitia maombi na kwa usaidizi wa mama yake, Kiara alifanikiwa kuhudhuria kila mkutano wa kila wiki wa Pathfinder. Hapo ndipo alipoamua, moyoni mwake, kubatizwa huko Camporee.

Pathfinders Ni Wanafunzi wa Kristo

Kwa kuongezea, Pathfinders walipewa changamoto katika kila programu na shughuli, na wengi wao walijibu hili swali, Maana ya kuwa mwanafunzi wa Kristo ni nini? Baadhi ya majibu yao yalikuwa:

  • "Kuwa mtu anayemfuata Yesu, bila kuvunja amri zake."

  • "Mtu anayelipeleka Neno kwa wale wanaolihitaji."

  • "Kutembea katika njia za Mungu na kuweza kuzungumza naye kama rafiki. Yesu ndiye mwandamani wetu bora zaidi, na kuwa naye katika hali yoyote."

  • "Kufuata hatua za Yesu, kama maisha yake ya kiroho alipokuwa duniani."

  • "Nimeimarisha uhusiano wangu wa kiroho na Yesu katika kambi hii."

  • "Yesu ni mwalimu wetu; sisi, wanafunzi wake; lazima tuwe Pathfinders wazuri na kutumia Neno lake maishani mwetu."

The original version of this story was posted on the South American Division Spanish-language news site.