Uinjilisti wa Sambamba Wapelekea Ubatizo Mkubwa Huko Ufilipino ya Kati

Southern Asia-Pacific Division

Uinjilisti wa Sambamba Wapelekea Ubatizo Mkubwa Huko Ufilipino ya Kati

Zaidi ya watu 2,323 walimkumbatia Yesu na kujitolea kubatizwa

Dhamira

Katika shughuli ya uinjilisti ya shirikishi iliyoongozwa na Kanisa la Waadventista katika Ufilipino ya Kati (CPUC), Kituo cha Uinjilisti wa Kidijitali (Center for Digital Evangelism, CDE) cha Redio ya Dunia ya Waadventista (AWR), na Mtindo wa Maisha ya Uinjilisti wa Kukuza Uanafunzi (Nurture Discipleship Reclamation Integrated Evangelism Lifestyle, NDR/IEL), hatua muhimu ilifikiwa huku zaidi ya watu 2,323 wakiukubali Yesu na kujitolea kubatizwa.

Kituo cha Uinjilisti wa Kidijitali cha Redio ya Dunia ya Waadventista, kwa ushirikiano na makanisa kote Ufilipino ya Kati, walipanga mikusanyiko ya wakati mmoja yenye lengo la kueneza ujumbe wa injili. Mikusanyiko hii ilijumuisha semina za afya, mijadala ya kuimarisha familia, na semina za unabii wa Biblia, zinazotoa njia pana za ukuaji wa kiroho na ushirikiano wa jamii.

Inawiana na dhamira ya AWR ya kuchochea mabadiliko ya milele na mshikamano na mpango wa "Nitakwenda" - msisitizo wa kimkakati mkuu ndani ya jumuiya ya kimataifa ya Waadventista Wasabato kuanzia 2020 hadi 2025, ikiweka kipaumbele uinjilisti—mwitikio wa shauku kutoka kwa watu waliobatizwa hivi karibuni yanathibitisha hatua muhimu katika kufikia maono haya ya pamoja.

Katika hotuba yake kwa viongozi wote chini ya uongozi wake, Mchungaji Joer Barlizo, rais wa Kanisa la Waadventista katika Ufilipino ya Kati, alisisitiza kwamba ufanisi wa mpango huu unategemea Uhusika wa Jumla wa Washiriki (TMI) wa kila mshiriki wa kanisa. Aliwasihi kuongeza hisia ya uharaka katika kushiriki ujumbe wa injili katika eneo hili lote.

Zaidi ya hayo, katika kutoa shukurani zake kwa Redio ya Dunia ya Waadventista (AWR) kwa msaada na ushirikiano wao mkubwa, ambao umechangia kwa kiasi kikubwa mafanikio haya ya ajabu, alisema, "Kushiriki katika mafanikio ya utume huu mkuu kunanishangaza. Hakuna maneno yanayoweza kueleza vya kutosha shukrani zangu kwa mwanzilishi wa mafanikio haya, kwa mchango usioyumba wa AWR CDE, na kwa ndugu wote waliojitolea kwa bidii katika shamba hili la mizabibu."

The original article was published on the Southern Asia-Pacific Division