Kanisa la Waadventista Linatoa Wito kwa Wajumbe wa Congress Kuwalinda Yatima na Watoto Walio Katika Mazingira Hatarishi

Southern Asia-Pacific Division

Kanisa la Waadventista Linatoa Wito kwa Wajumbe wa Congress Kuwalinda Yatima na Watoto Walio Katika Mazingira Hatarishi

Ulimwenguni, takwimu za kutisha zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni 132 wanachukuliwa kuwa yatima, jambo ambalo linasisitiza janga kubwa la kibinadamu ambalo linahitaji uangalizi na hatua za haraka

Kibinadamu

Wakiongozwa na madhumuni ya huruma na kujitolea, wajumbe walikutana kwa ajili ya Kongamano la Kwanza la Kimataifa la Huduma za Watoto Yatima na Wanaoishi Katika Mazingira Hatarishi (Orphans and Vulnerable Children, OVC), lililofanyika kuanzia Februari 21–26, 2024. Mandhari ya tukio hilo yalikuwa "Jifunze, Tafuta, Tetea na Ufuate," kwa lengo la kutoa wito thabiti wa kuchukua hatua.

Zaidi ya wajumbe 80 wanaowakilisha mashirika na taasisi zinazohusika na huduma za OVC walijiunga na mkutano huo. Hapa, katikati ya mijadala mikali juu ya masuala muhimu ya kijamii, kisiasa na kimaadili duniani kote, waliohudhuria waliunga mkono sharti la umoja: kulinda jamii inayohusika zaidi: yatima na watoto walio katika mazingira magumu. Katika onyesho la kujitolea bila kuyumbayumba, mkutano wa kimataifa uliungana katika ombi lililoambatana na huruma na utetezi, likijumuisha tunu kuu za jumuiya ya Waadventista Wasabato.

Dk. Linda Koh, mheshimiwa, mkurugenzi ambaye sasa amestaafu wa Huduma za Watoto katika Konferensi Kuu, alifungua kongamano hilo kwa hotuba ya kuhuzunisha. Maneno yake ya kusisimua yalitumika kama ukumbusho wa kina, akiwahimiza waliohudhuria kuomba uwepo wa Roho Mtakatifu ili kuangazia mtazamo mpana wa misheni iliyo mbele. Ukisisitiza umuhimu wa ushirikishwaji, ujumbe wa Dk. Koh ulisikika kwa kina, ukihimiza hatua za pamoja kuinua walio hatarini na waliopuuzwa miongoni mwa jamii.

"Dhamira inavuka mipaka. Kama ilivyoelezwa katika Matendo ya Mitume 26:18, Mungu anatuambia tufumbue macho yetu 'ili wapate kugeuka kutoka gizani kuelekea mwanga,'" Dkt. Koh alisema kwa ustadi akisisitiza umuhimu wa kimataifa, akisisitiza wajumbe waangalie huduma hii kwa mtazamo wa kukuza mazingira ya kukubalika na kuwa na mahali pa kujifunza.

Kongamano la Kimataifa la Huduma za Watoto Yatima na Walio katika Mazingira Hatarishi
Kongamano la Kimataifa la Huduma za Watoto Yatima na Walio katika Mazingira Hatarishi

Kwa bahati mbaya, kote ulimwenguni, mamilioni ya watoto hujikuta wakiwa yatima kutokana na sababu nyingi, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa vita, njaa, uhamisho, magonjwa, na umaskini. Inasikitisha kujifunza kutokana na takwimu kwamba kati ya watoto zaidi ya milioni 132 wanaochukuliwa kuwa yatima, watoto milioni 13 wamepoteza wazazi wote wawili.

Athari kubwa ya takwimu hizi za kustaajabisha ilichochea kupangwa kwa kongamano la kihistoria, likiwakusanya viongozi wa kanisa, waanzilishi wa huduma, na watetezi wa kibinadamu kwa ajili ya mkusanyiko muhimu uliolenga kujadili na kuongeza ufahamu kuhusu jukumu muhimu la kila mshiriki wa Kanisa la Waadventista duniani kote. Katika msingi wa kila uwezekano wa huduma kuna lengo la msingi: kurejesha utu na thamani ya kibinafsi kwa wale wanaowahudumia.

Umuhimu wa utume huu ni utambuzi na ukuzaji wa vipaji vilivyofichika, kuvielekeza kwenye huduma isiyo na ubinafsi kwa ajili ya kuboresha wengine. Huduma za Uwezekano wa Waadventista (Adventist Possibility Ministries, APM) zinajitahidi kusambaza uelewa, tumaini, na imani katika mtu binafsi wakati huo huo kufungua milango ya fursa ya kushiriki kwa maana, kufuata mfano wa huruma wa Yesu. Hatimaye, kiini cha huduma zote zinazowezekana kiko katika kujitolea kwao kurejesha kusudi na umuhimu kwa maisha wanayogusa.

"Hatuna jukumu la kuwatambua walio hatarini tu; pia tumeitwa 'kuwatuma'," alisisitiza Mchungaji Larry Evans, msaidizi mstaafu wa rais wa APM. "Lengo letu ni kuwawezesha ili wao, nao waweze kuwainua wengine."

Kama mpango ndani ya Kanisa la Waadventista Ulimwenguni, APM inasimama kama mojawapo ya juhudi zake kuu nne. APM inajumuisha mkabala shirikishi, unaotafuta kushirikisha kila kipengele cha kanisa katika misheni yake. Huduma hii shirikishi inahusisha kikamilifu wachungaji, watu wa kawaida, na watu binafsi wa umri na asili zote, wakitambua kwamba kupitia juhudi za pamoja, jumuiya pana inaweza kufikiwa na kuhudumiwa kwa ufanisi.

Wiki ilipoendelea, kongamano lilikuwa tayari kutafakari mada muhimu kuhusu ulinzi na msaada kwa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa michango kutoka kwa huduma za OVC katika maeneo yenye matatizo, mkutano ulikuwa zaidi ya mawasilisho, mijadala ya vikundi, vipindi vya maombi, na shuhuda za kutoka moyoni.

"Kongamano hili linatoa safu mbalimbali za shughuli, kuhimiza wajumbe kushiriki kikamilifu katika majadiliano na kutambua umuhimu wa kina wa kazi ya OVCs," alisema Mchungaji Doug Venn, msaidizi wa rais wa Adventist Possibility Ministries. "Lengo letu kuu ni kwamba kila mshiriki aondoke akiwa na mtazamo uliogeuzwa juu ya huduma hii, ikijumuisha huruma ya Mungu na kuweka hisia ya kweli ya kiroho katika kila mtoto tunayekutana naye."

Mkutano huo uliwavutia wazungumzaji waheshimiwa kutoka mtandao wa kimataifa wa kanisa, wakithibitisha mshikamano wao na kuunga mkono misheni ya kongamano hilo.

Kwa uelewa wazi wa changamoto zinazojitokeza katika nyanja hii, Shirika la Kimataifa la Huduma za Watoto Yatima na Wanaoishi Katika Mazingira Hatarishi linaweka matarajio makubwa. Waandaaji waliomba kwa dhati kwamba itachochea uhamasishaji ulioenea, na hivyo kupanua ufikiaji wa mipango ya OVC ili kukumbatia kila mwanachama wa jumuiya hii iliyotengwa.

The original version of this story was posted on the Southern Asia-Pacific Division website.