Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi Inajiandaa kwa Athari Zambia

Southern Africa-Indian Ocean Division

Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi Inajiandaa kwa Athari Zambia

Mradi huu mkubwa wa uinjilisti ulianza mwaka 2023 kwa ushirikiano na Konferensi ya Yunioni ya Botswana na Konferensi ya Yunioni ya Kusini mwa Afrika na utaendelea hadi mwaka 2029.

Dhamira

Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi (SID) imeanzisha programu ya uinjilisti inayoitwa "Impact SID". Mradi huu mkubwa wa uinjilisti ulianza mwaka wa 2023 ukihusisha Konferensi ya Yunioni ya Botswana na Konferensi ya Yunioni ya Kusini mwa Afrika na utaendelea hadi mwaka wa 2029. Ramani ya barabara ya"Impact SID" ni kama ifuatavyo: Konferensi ya Yunioni ya Botswana na Konferensi ya Yunioni ya Kusini mwa Afrika mwaka wa 2023, Konferensi ya Yunioni ya Kusini mwa Zambia na Konerensi ya Yunioni ya Kaskazini mwa Zambia mwaka wa 2024, Visiwa vya Bahari ya Hindi (IOUC) mwaka wa 2025, Msumbiji mwaka wa 2026, Yunioni ya Kaskazini Mashariki mwa Angola, Yunioni ya Kusini Magharibi mwa Angola, Sao Tome & Principe mwaka wa 2027, Konferensi ya Yunioni ya Mashariki mwa Zimbabwe, Konferensi ya Yunioni ya Zimbabwe ya Kati na Konferensi ya Yunioni ya Magharibi mwa Zimbabwe mwaka wa 2028 na Konferensi ya Yunioni ya Malawi mwaka wa 2029.

Mwaka wa 2023 ulishuhudia viongozi wa SID na yunioni zake wakishuka hadi Francistown na Gaborone nchini Botswana ambapo watu zaidi ya 300 walibatizwa. Kutoka Botswana, viongozi kutoka SID, viongozi wa yunioni na wachungaji walishuka hadi Cape Town, mji mkuu wa Afrika Kusini na yunioni zinazoizunguka huko Namibia na Lesotho. Kwa ujumla, roho mpya zaidi ya 250 zilibatizwa.

Kama sehemu ya mpango wake wa kimkakati wa "Nitakwenda" mwaka huu, mkazo umewekwa nchini Zambia, ambapo zaidi ya vituo 900 vya uinjilisti vimeanzishwa ili kujumuisha Yunioni yambili za Zambia, yaani Konferensi ya Yunioni ya Kusini mwa Zambia na Konferensi ya Yunioni ya Kaskazini mwa Zambia pamoja na konferensi zake zote na makanisa.

Dkt. Harrington Simui Akombwa, rais wa Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi, anaita hili kuwa mabadiliko makubwa katika uinjilisti, kwani maelfu ya roho mpya zinatarajiwa kubatizwa wakati wa mradi huu mkubwa wa uinjilisti. “Kama SID, tuna shauku kubwa kuhusu misheni ya kanisa, na programu hii ya Athari itaathiri maelfu ya watu. Tunafananisha hili na Zunde, neno lililokopwa kutoka Zimbabwe, linalomaanisha kushirikiana au kufanya kazi pamoja. Mwaka jana tulikuwa Botswana, Lesotho, Namibia, na Afrika Kusini kama timu, na mwaka huu tunazingatia Zambia. Mwaka ujao tunaelekea mashariki kuelekea Visiwa vya Bahari ya Hindi, IOUC. Ifikapo mwaka 2030 na Mungu akipenda, tutakuwa tumejumuisha eneo kubwa katika eneo letu, na hii ni Uhusika wa Jumla wa Washiriki (TMI) na kila mshiriki anafanya kama mpango wetu wa kimkakati unasema, 'Nitakwenda!'

Dkt. Passmore Mulambo, Katibu wa Huduma za Kibinafsi na Katibu wa Wahudumu wa Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi, anasema “mavuno ni makubwa kweli, lakini wavunaji ni wachache. Hivyo, kwa kuungana na yunioni zetu zote, SID ina mkakati na nia thabiti kuhusu misheni yake ya uinjilisti.” Marais wa yunioni mbili nchini Zambia wamefurahishwa na mradi huu mkubwa wa uinjilisti na wako tayari kupokea zaidi ya wahubiri 500 na wainjilisti wa kujitolea. Ukiendeshwa chini ya kaulimbiu ya "Yesu Anaokoa," mpango huu wa uinjilisti unatajwa kama moja ya mapambano makubwa kabisa. Dkt. Vanny Munyumbwe, rais wa Konferensi ya Yunioni ya Kusini mwa Zambia, anaamini kwamba Zambia haitakuwa vile vile tena baada ya mpango huu mkubwa wa uinjilisti. Anasema, “Kama waumini tujitahidi kutumia mazingira yetu vizuri wakati muda ungali upande wetu.”

Dkt. Tommy Namitondo, rais wa Konferensi ya Yunioni ya Kaskazini mwa Zambia, anasema, “Zambia iko tayari kuwakaribisha wahubiri wote na uwepo wao utaongeza idadi ya washiriki nchini Zambia, ambayo hadi sasa ina zaidi ya washiriki milioni 1.2 waliobatizwa kwa jumla”. Hadi sasa washiriki wa kanisa na walei wako tayari kwenda kwani barabara zote zitaelekea Zambia kuanzia tarehe 12 hadi 25 Mei, 2024. Kwa matokeo haya, viongozi wa divishenio wanamshukuru Mungu kwa yale yanayoendelea katika Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi.

Makala asili ilichapishwa kwenye tovuti ya Divisheni ya Kusini mwa Afrika na Bahari ya Hindi, Adventist Echo.